Mini pôžička


Keď sa povie mini pôžička, tak sa má na mysli mikroúver, ktorý je ľahko dostupný a to pre každého záujemcu. Aj mini pôžička sa radí medzi pôžičky pred výplatou a jej poslaním je okamžitým spôsobom riešiť zlú finančnú situáciu. Charakteristikou mini pôžičiek je ich rýchlosť, ktorá by nemala prekročiť 30 minút. Záujemca o mini pôžičky by sa mal dostať k peniazom rýchlo a to efektívnym spôsobom.

Mini pôžička


Koľko zaplatíte za mini pôžičky?


Cena mini pôžičiek je nastavená vyššie než ako sú klasické nebankové pôžičky. Ako sme už v samotnom úvode spomínali, jedná sa predovšetkým o pôžičku pred výplatou. Keďže mini pôžičky nemajú dlhú splatnosť (z pravidla 30 dní), úrok tak musí byť premietnutý aj do tohto faktoru. Výška súhrnného úroku spolu aj s poplatkom sa tak môže vyšplhať na 10 až 20%. Ak keď nepatrí mini pôžička medzi tie najvýhodnejšie, svojou dostupnosťou a hlavne rýchlosťou získava čoraz väčšiu popularitu.


Splatnosť mini pôžičiek


Maximálna splatnosť je 30 dní. (Niektoré spoločnosti môžu mať dokonca 45 až 60 dní, no niektoré aj 28 dní). Pri mini pôžičkách je zvláštnosťou ich výška splátky, ktorá býva jedinou a záujemca o pôžičku musí do konca splatnosti uhradiť celý svoj dlh vrátane všetkých poplatkov a úrokov. Za istých podmienok však môže dôjsť k predĺženiu splatnosti mini pôžičky. Takmer všetky spoločnosti, ktoré takýto produkt poskytujú, ponúkajú svojím klientom za poplatok možnosť odloženia splatnosti pôžičky o celý kalendárny mesiac.


Ako sa mini pôžičky vyplácajú


V súčasnosti existujú dva dostupné modely pre výplatu mini pôžičiek. Jedným z nich je bankový prevod. Ide o najrýchlejší možný spôsob získania pôžičky aký v súčasnosti na Slovensku existuje. Druhý spôsob je požiadanie o vyplatenie mini pôžičky prostredníctvom poštovej poukážky. Klient si tak pre svoju mini pôžičku zájde na poštu kde mu bude vyplatená, alebo si ju nechá doručiť priamo domov prostredníctvom poštového doručovateľa (poštára).


Ochrana spotrebiteľa


Aj pri tomto druhe pôžičky je spotrebiteľ rovnako chránený ako pri klasickom spotrebiteľskom úvere. Na spoločnosti, ktoré mini pôžičky poskytujú je vykonávaný dohľad a to priamo Národnou Bankou Slovenska (NBS). Spoločnosti tak musia dodržiavať platné úrokové pravidlá, ktoré sú nastavené touto inštitúciou. V prípade porušenia, by totiž mohli prísť o nebankovú licenciu. Úrokové sadzby a to ak k mini pôžičkám vydáva NBS a to pravidelne na základe priemerného bankového úroku.


Ako ju vybavíte


K mini pôžičkám sa dostanete výlučne online. Na Slovensku tohto času neexistuje nebanková spoločnosť, ktorá by mini pôžičku poskytovala z fyzického obchodného miesta (pobočky). Celý proces je online a žiadosti sa výlučne podávajú prostredníctvom internetových stránok https://www.ammado.sk/pozicka/mini-pozicka/ samozrejme, že ide hlavne o výhodu, pretože záujemca nemusí nič dokladať na papieri.

Zdroje k príspevku

1. Čo je mini pôžička? https://www.ammado.sk dostupné online
2. Národná Banka Slovenska ako dozorný orgán https://www.nbs.sk/ dostupné online

Půjčka ihned