Představujeme oddlužení fyzické osoby

Oddlužení (nebo též osobní bankrot) představuje jednu z možností, jak mohou fyzické osoby vyřešit svůj úpadek. Během procesu oddlužení jsou všechny závazky dlužníka sjednoceny, přičemž následně dochází k postupnému uspokojování věřitelů. Zajištěným věřitelům bývá splacen celý dluh, těm nezajištěným pouze část. Zbylá dlužná částka je pak dlužníkovi odpuštěna. 
Osobní bankrot mohou však vyhlásit pouze ty osoby, jejichž dluhy nevznikly jako důsledek podnikatelské činnosti. Oddlužení tedy využívají například ti, kteří se dostali do úpadku kvůli finančním problémům plynoucích z běžného provozu domácnosti. O oddlužení dále může zažádat pouze osoba starší osmnácti let s čistým trestním rejstříkem a pravidelným měsíčním příjmem.
Existují dva různé způsoby oddlužení. Jedná se buď o zpeněžení majetkové podstaty, nebo o plnění splátkového kalendáře. O způsobu oddlužení pak rozhodují nezajištění věřitelé.
V prvním případě, tedy v případě jednorázového zpeněžení majetkové podstaty, se jedná o prodej majetku dlužníka, přičemž se tento prodej týká pouze jmění, kterého nabyl dlužník do okamžiku povolení oddlužení soudem.
Plnění splátkového kalendáře představuje druhý způsob oddlužení fyzické osoby. V tomto případě musí dlužník ze svého příjmu každý měsíc po dobu pěti let splácet svým věřitelům předem stanovenou část dluhu. Oproti způsobu zpeněžení majetkové podstaty tedy dlužné osobě nadále zůstává její majetek.
Podmínkou, kterou je nutno naplnit při využívání možnosti splátkového kalendáře, je vykonávání výdělečné činnosti. Dlužník by měl na konci splátkového kalendáře zaplatit minimálně třicet procent ze svých závazků. Jestliže dlužník nabyde během tohoto období nějakých mimořádných příjmů, například z dědictví, musí je použít k zaplacení svých dluhů.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít